نورگیر فضای بازی است که در ساختمان هایی که خیلی تاریک هستند و فضایی برای تهویه هوا ندارند نصب می شود. نورگیر ها از شیشه ساخته شده اند تا انعکاس نور در منزل افزایش پیدا کند. با استفاده از نورگیر در مصرف انرژی صرفه جویی می شود. نورگیر ها در دو نوع سقفی و زیر زمینی موجود هستند. تاریخچه استفاده از نورگیر به دوران تمدن باستان در مصر برمی گردد. با استفاده از سقف نورگیر، طبعاً به انرژی کمتری برای تامین روشنایی محیط احتیاج خواهید داشت. این امر به خصوص در مورد ساختمان های تجاری بسیار مشهود است، چراکه در طول روز احتیاجی به روشنایی مصنوعی نخواهند داشت و از نور طبیعی خورشید استفاده خواهند کرد. تخمین زده می شود که استفاده از سقف نورگیر می تواند هزینه های مربوط به روشنایی و گرما محیط را تا ۱۰ درصد کاهش دهد. شما می توانید برای تهیه نورگیر به این سایت مراجعه کنید.